ออกแบบเว็บไซต์บริษัทฯ และหน่วยงานราชการ และเอกชน

รายละเอียด : ระบบ CMS จัดการเว็บไซต์ สามารถแก้ไขเนื้อหาและฟังก์ชั่นการทำงานต่างๆในเว็บไซต์ได้เอง โดยมีเมนูหลักๆ คือ เมนู Home , About us, Product , Service , Contact us

Option :

  • ระบบจัดการเนื้อหาหลักของเว็บไซต์
  • ระบบจัดการสินค้าหรือบริการ
  • ระบบข่าวสาร/ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ระบบปฏิทิน
  • ระบบฟอร์มติดต่อ
  • ระบบแผนที่ (graphic design, google maps)


ระยะเวลาในการจัดทำ :
 ประมาณ 4 สัปดาห์