รับออกแบบ 2D Animationออกแบบภาพเคลื่อนไหว 2 มิติ  นำเสนอสินค้าหรือผลงานของลูกค้าในรูปแบบกึ่งเสมือนจริง เพิ่มความน่าสนใจมากกว่าการนำเสนองานที่เป็นรูปภาพเพียงอย่างเดียว