• วัตถุประสงค์การก่อตั้ง : เอ็มพี กราฟฟิคเฮ้าส์ จะดำเนินธุรกิจที่ช่วยเหลืองานด้านกราฟฟิคของ บริษัทฯ ห้าง ร้าน ต่างๆ ด้วยทีมงานมืออาชีพ
• ภารกิจ
: พัฒนาเป็นธุรกิจที่ยั่งยืน  มีการเติบโตต่อเนื่อง สามารถสร้างสรรค์ผลงานที่เป็นที่ยอมรับในวงกว้าง
• ธุรกิจของเรา
:  งานออกแบบกราฟฟิค ออกแบบเว็บไซต์บริษัท  รับงาน 3D 
• วิสัยทัศน์
: เอ็มพี กราฟฟิคเฮ้าส์ ช่วยจัดการงานกราฟฟิคของคุณ เพื่อสร้างภาพลักษณ์ และความน่าเชื่อถือให้แก่องค์กร